Założyciel

Św. Wincenty Pallotti

( 1795 – 1850 )

Urodził się w Rzymie 21 kwietnia 1795 r. Tu mieszkał, uczył się, pracował. Tu też w 1818 r. otrzymał upragnione święcenia kapłańskie.

 

Miał trzy dewizy, które odzwierciedlały kształt jego duchowości i nadawały kierunek każdemu działaniu:

     ADP - Ad destruendum peccatum! (dla zniszczenia grzechu)

     ASA - Ad salvandas animas! (dla zbawienia dusz)

     AIDG - Ad infinitam Dei gloriam! (dla nieskończonej chwały Bożej)

Podejmował rozmaite inicjatywy dyktowane potrzebą chwili czy sytuacją Kościoła.

  • · Rozumiał konieczność stałej formacji kapłanów i prowadził ją niemal we wszystkich seminariach i kolegiach miasta.
  • · Powierzono mu duszpasterstwo wojska, więc służył żołnierzom jako spowiednik, mediator i rekolekcjonista.
  • · Wiedział, jak  pilna jest kwestia działań na rzecz zjednoczenia chrześcijan, zainicjował uroczyste obchody Epifanii z udziałem przedstawicieli różnych wyznań
  • Troszczył się o wielkich i małych. Bogatym uświadamiał możliwość zasług miłosierdzia chrześcijańskiego, ubogim  chorym i więźniom niósł chleb i

 

  • · Jako pierwszy w Kościele założył w Rzymie Kolegium Misyjne dla przyszłych misjonarzy. Organizował zbiórki na potrzeby misji.
  • · Był pomysłodawcą szkół wieczorowych dla dorosłych i organizatorem sierocińców dla dzieci.
  • · Za wzorem św. Pawła nie tylko chciał, ale był wszystkim dla wszystkich. Czynił

  wszystko, co mógł, aby Boga i Ewangelię poznał cały świat.

  W roku 1835 powołał do istnienia nowatorskie dzieło w Kościele: Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Spotykają się w nim, we wspólnej pracy, wszystkie kręgi społeczne: duchowieństwo, zakonnicy, osoby świeckie. To zasługą Pallottiego jest rozbudzenie apostolskiej świadomości laikatu, wskazanie na jego własne miejsce w realizacji misji Kościoła i  wpływ na kształt przyszłości świata. Głosił bowiem niepopularną w XIX wieku tezę, że pełna, właściwa ewangelizacja może się dokonać tylko poprzez ścisłą współpracę wszystkich ochrzczonych, nie tylko duchownych, lecz także świeckich. Chrzest czyni każdego z nas odpowiedzialnym za chrześcijaństwo.
Nie tylko rozbudzał, ujawniał, ale i rozkręcał uśpione możliwości laikatu, z pełnym zaufaniem powierzając im odpowiedzialne zadania. Dlatego jest faktycznym prekursorem apostolstwa świeckich. 
Spośród członków ZAK wywodzi się m.in. żeńska wspólnota osób konsekrowanych – czyli my, siostry pallotynki. Nasz początek bierze się z odczytania znaków danego  czasu. Gdy w 1837 r. wybuchła w Rzymie epidemia cholery i wielu dzieciom zabrała rodziców, Pallotti wraz z członkami swego Zjednoczenia organizuje natychmiastową, wieloraką pomoc. Opiece  gorliwych kobiet powierza zebrane sieroty i umieszcza je  w przysposobionym dla nich domu. Sam czuwa nad formacją wychowanków i wychowawczyń. Z czasem grupa nauczycielek poświęca się całkowicie nie tylko ludziom, ale i przede wszystkim Bogu. Z biegiem lat Pallotynki „rzymskie” rozkwitły   w kilka gałęzi, służąc dziś swym charyzmatem na wszystkich kontynentach.
Nasz Założyciel był człowiekiem niezwykle wyczulonym na problemy ludzi, współodczuwający, mądry, zapobiegliwy. Jego gorliwość w szerzeniu dobra zjednała mu serca biednych i bogatych, laikatu i kleru. Był jedną z najbardziej znanych osobowości  miasta. Nazywano go „Apostołem Rzymu”, albo po prostu „Świętym”. Dziś przylgnęło do niego inne jeszcze imię: „Mistyk”. Bóg był dla niego Miłością Nieskończoną. Jego piękno kontemplował nieustannie, każdą swobodniejszą chwilę dnia i nocy spędzając na modlitwie. Oddychał Bogiem. Permanentnie z Nim zjednoczony, dokonywał w ludziach  przemian niezwykłych. Obdarzony wieloma mistycznymi darami, pokornie  a zarazem pomysłowo zdobywał świat dla tej jedynej Miłości. 

 


Zmarł 22 stycznia 1850 r. - z bólem serca żegnany przez tłum mieszkańców Wiecznego Miasta. Całe 55 lat życia tego Kapłana było jak płomień ognia wzniecony pragnieniem Chrystusa, by „świat zapłonął miłością”.
Papież Pius XII 22 stycznia 1950 r. ogłosił go błogosławionym. A jego kanonizacją – papież Jan XXIII – otworzył w dniu 20 stycznia 1963 r. sesję Soboru Watykańskiego II.
Św. Wincenty Pallotti jest patronem wszelkich dzieł misyjnych Kościoła hierarchicznego. A dla nas – żywym potwierdzeniem, że autentyczna miłość prowadzi do świętości czyli do pełni człowieczeństwa, jaką zamierzył dla nas Stwórca.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
130 0.0643150806427