Apostolstwo

Apostolstwo

Źródłem wszelkiego apostolstwa jest Chrystus, który kontynuuje swoje zbawcze dzieło poprzez Kościół. Dzięki ożywiającej obecności Ducha Świętego w Kościele jednoczy On Lud Boży po wszystkie czasy we wspólnocie i posłudze. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) jest po to powołane, aby w szczególny sposób brać udział w apostolskim posłannictwie Kościoła. Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę działanie i cierpienie.

 

Ponieważ szczególnym charyzmatem Pallottiego było ponowne odkrycie i ukazanie powszechnego powołania wszystkich chrześcijan do apostolstwa, dlatego jako pallotynki mamy zarówno w sobie jak i w innych kształtować poczucie odpowiedzialności za nadejście Królestwa Bożego, przyczyniać się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, do budzenia świadomości ich apostolskiego powołania i współpracować z nimi w apostolskim posłannictwie. Nasze apostolstwo jest powszechne ponieważ obejmuje całe nasze życie: powołanie, wspólnotę, modlitwę i służbę, chorobę, cierpienie, a nawet śmierć. Jest powszechne również w tym znaczeniu, że nikogo nie wyklucza, lecz wszystkich wzywa do jedności z Bogiem – Miłością i do dawania świadectwa. Jest wreszcie powszechne, bo dotyczy każdego dzieła i środka, które Kościół uzna za potrzebne dla wypełnienia wyzwalającego posłannictwa Chrystusa.

Szczególnym zadaniem zgromadzenia jest praca misyjna, czyli krzewienie wiary chrześcijańskiej tam, gdzie jej jeszcze lub już nie ma. Formy i metody naszej pracy apostolskiej muszą być elastyczne, dostosowane do zmieniających się wymagań czasu i potrzeb współczesnego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo samego Boga oraz uświęconego przez Wcielenie Syna Bożego. Szacunek dla godności ludzkiej, otwartość na znaki czasu, na wszystko co dotyczy człowieka naszych czasów, na jego kłopoty
i problemy, ale również na jego wysiłki i osiągnięcia warunkuje owocność naszego apostolstwa. Gdzie to jest tylko możliwe popieramy starania innych, mające na celu: budzenie szacunku dla godności osoby ludzkiej, poprawę sytuacji duchowej i materialnej drugiego człowieka, wprowadzanie sprawiedliwości i pokoju.

Na miarę naszych możliwości popieramy wszystko, co wzmacnia ducha jedności wśród chrześcijan, a unikamy wszystkiego, co opóźnia rozwój ekumenizmu. Realizując cel Zgromadzenia podejmujemy różne posługi: ewangelizację w krajach misyjnych i nową ewangelizację we własnym
i w innych krajach. Obecnie posługujemy na różny sposób na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji, we Francji, we Włoszech, a także w Afryce: w Kamerunie, w Rwandzie i w Demokratycznej Republice Konga; działalność ekumeniczną, pomoc Kościołowi lokalnemu w dostępnych dla nas zawodach; formację dzieci, młodzieży i dorosłych przez katechizację, rekolekcje oraz tworzenie różnorodnych w metodach apostolskich wspólnot wewnątrzkościelnych; specyficzną formą naszej pracy apostolskiej jest ruch charyzmatyczny pod nazwą Wspólnoty Wieczernikowe, który jest odpowiedzią na charyzmatyczne dziedzictwo Założyciela i wyrazem troski o upowszechnienie idei apostolstwa świeckich. Wieczernik jest szansą dla tych młodych ludzi, którzy patrzą na swą religijność perspektywicznie, szukając możliwości ciągłego aktywizowania siebie dla dobra Kościoła powszechnego. Jest bowiem formacją wstępną przygotowująca do włączenia w międzynarodowe dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założone przez św. Wincentego Pallottiego. Istnieją również wspólnoty dla młodszych: Małego i Młodego Apostoła;organizowanie Szkoły Jezusa; pracę pedagogiczno – opiekuńczo – wychowawczą w prowadzonych przez nas dziełach: - Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem - Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w Bobolicach i w Gdańsku – Sobieszewie, - przedszkole w Warszawie; działalność naukową i artystyczną; pracę wśród chorych i potrzebujących w instytucjach i poza nimi; prace charytatywne; wszelkie prace na rzecz wspólnoty zakonnej; także inne podyktowane potrzebami czasu.

Serdecznie zapraszamy na stronę http://www.u-pallotynek.pl/

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
128 0.073567867279053