Bp Kazimierz Kluz

Bp Józef Kazimierz Kluz, urodził się 17.I.1925. w przysiółku Nadole Południowe - w Ołpinach w rodzinie dość zamożnych rolników. Szkołę podstawową ukończył w Ołpinach, a do gimnazjum uczęszczał w różnych miejscowościach: do kl. I w Gorlicach, do II typu klasycznego w Tarnowie, do III w gimnazjum prywatnym w Tarnowie. Maturę zdał w 1946 w I Państwowym Liceum w Tarnowie. Powróciwszy do Ołpin wstąpił do założonego przez proboszcza Jana Ślęzaka Koła Młodzieży Uczącej się. Wykazywał w nim wiele inicjatywy, m.in. wyreżyserował i wystawił z młodzieżą "Zemstę" Aleksandra Fredry, w którym grał rolę Papkina.

14 VIII 1946 roku złożył podanie do Seminarium Duchownego w Tarnowie. 15 IX 1946 przyjęty został w poczet alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studiował nieco ponad rok, do 15 XII 1947r.,po czym został wydalony. Przyczyną były niewątpliwie słabe oceny z czterech przedmiotów, słaby stan zdrowia, jak również konflikt między Kazimierzem a ówczesnym prorektorem ks. dr Stanisławem Łachem, znanym biblistą. Po wydaleniu studia kontynuował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 VI przybył do Gdańska i wraz z administratorem Kaplicy Królewskiej współrodakiem, udał się do Oliwy gdzie odbył rozmowę z administratorem apostolskim zarządzającym diecezją gdańską ks. dr Andrzejem Wronką. Został przyjęty jako alumn diecezji gdańskiej do Seminarium Częstochowskiego w Krakowie, gdyż diecezja gdańska swojego seminarium nie posiadała. 21 XII 1950 r. Kleryk Kazimierz Kluz otrzymał subdiakonat, a 11 II 1951 roku diakonat.

24 VI 1951 w katedrze p.w. Św. rodziny w Częstochowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk sufragana częstochowskiego Stanisława Czajki. Jako neoprezbiter został powołany na stanowisko wikariusza parafii Matki Bolesnej w Gdańsku. W 1957 został wikariuszem przy kościele katedralnym w Gdańsku-Oliwie. Od roku 1958 pełnił funkcje proboszcza w parafii św. Józefa przy kościele Chrystusa Króla. Od 06 czerwca 1969 roku pełnił funkcje proboszcza tejże parafii.

Na szczeblu diecezjalnym przez długie lata służył jako członek Rady Kapłańskiej, był spowiednikiem w Seminarium Duchownym. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Sztuki Sakralnej i Budownictwa Kościelnego. Został również mianowany konsultorem diecezjalnym.

Ojciec św. Paweł VI, 12 V 1972 powołał ks. Kazimierza Kluza do godności biskupiej ustanawiając go Biskupem pomocniczym Biskupa Lecha Kaczmarka. Został mianowany Biskupem Hilty oraz biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej. Sakrę biskupią otrzymał poza Rzymem z rąk księdza kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Współkonsekratorami byli ks. bp Lech Karczmarek i ks. bp Andrzej Wronka. W uroczystościach wziął udział również ks. bp Jerzy Ablewicz. Biskup nominat obrał sobie hasło "Caritas Christi utreget me" oraz herb, który przedstawiał krzyż wpisany w koło o barwach papieskich: złoto-srebrnych. 6 VIII 1972 r. odprawił prymicje biskupie w rodzinnej parafii ołpińskiej podczas których kazanie wygłosił sufragan tarnowski bp Piotr Bednarczyk. Był wikariuszem generalnym diecezji gdańskiej, prepozytem Kapituły Katedralnej Gdańskiej, wykładowcą teologii pastoralnej i historii sztuki w Seminarium Duchownym, krajowym duszpasterzem ludzi morza i organizatorem radiowej Mszy św. dla marynarzy, rybaków i ludzi morza. Z końcem października 1982 roku wziął udział w Światowym Kongresie Apostolstwa Marynarzy w Rzymie. 5.XII.1982 ok. godz. 14 biskup sufragan gdański Kazimierz Kluz zginął tragicznie w wypadku samochodowym wracając z wizytacji parafii Trutnowy. Kilkaset metrów od plebani na prostej drodze samochód uderzył w przydrożne drzewo. Biskup siedzący na tylnim siedzeniu zginął na miejscu. Okoliczności wypadku były wielce enigmatyczne i nie zostały wyjaśnione do dnia dzisiejszego. Biskup sufragan gdański Kazimierz Kluz dołączył do długiego szeregu polskich kapłanów, którzy odważnie występowali w obronie praw Boskich i ludzkich, a następnie zginęli gwałtowną śmiercią w niewyjaśnionych okolicznościach. Pogrzeb ks. biskupa Kazimierza odbył się 11.XII .1982 roku o godz. 11 w Katedrze Oliwskiej z udziałem licznych przedstawicieli Episkopatu Polski. Zwłoki zmarłego biskupa zostały złożone w krypcie biskupów gdańskich w bazylice katedralnej w Oliwie.

W wakacje 1998 r. wizytę w naszym Kościele złożyli ministranci z parafii w Ołpinach z diecezji tarnowskiej. Ołpiny były miejscowością, z której pochodził Kazimierz Kluz. Ciekawym zbiegiem okoliczności w czasie wakacyjnego wypoczynku odpoczywali na terenie parafii w Trutnowach, na terenie której ks. biskup zginął.

Corocznie, w rocznicę śmierci byłego proboszcza naszego Kościoła odprawiana jest Msza Św. w jego intencji. Księża obecnie pracujący w naszej parafii, jak też nasi parafianie, często wspominają Kazimierza Kluza w modlitwach polecając jego duszę Panu Bogu.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
128 0.097694158554077