Bł. ks. Franciszek Rogaczewski

Urodził się dnia 23 XII 1892 r. w Lipinkach powiat Świecie jako pierwsze dziecko mistrza rzeźnickiego Leonarda i Anny Laskowskich. Od 1894 r. mieszkał z rodziną i wychowywał się w Lubichowie koło Starogardu Gdańskiego.Kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie (1905-1910) oraz w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie n/Wisłą, gdzie w 1913 r. złożył egzamin maturalny. Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie, przerwanych działaniami wojennymi, w czasie których pracował jako sanitariusz w szpitalach w Starogardzie, Kwidzynie oraz Olsztynie dnia 16 III 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W duszpasterstwie pracował kolejno jako wikariusz w Nowym Mieście Lubawskim (1918-1920), w Gdańsku-Wrzeszczu w parafii Najświętszego Serca Jezusowego (1920-1927), w Gdańsku w parafii św. Brygidy (1927-1928) oraz w parafii św. Józefa (od 1928). Pełnił także przejściowo obowiązki katechety w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1927, 1930).

Dnia 31 I 1930 r. został mianowany przez biskupa Edwarda O'Rourke rektorem z tytułem proboszcza mającego powstać kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdańsku, który miał się stać centrum duszpasterskim dla Polaków gdańskich.Uroczyste poświęcenie Kościoła odbyło się dnia 30 X 1932 r.

Ks. Franciszek Rogaczewski założył wiele wspólnot i stowarzyszeń religijnych i polonijnych, organizował pielgrzymki, był kapelanem kolejarzy i pocztowców. W X 1937 roku przez kilka dni był proboszczem nowo utworzonej parafii personalnej, ale na skutek protestu Senatu Gdańskiego nominację zawieszono.

Rankiem 1 IX 1939 r. został aresztowany oraz osadzony wraz z innymi polskimi kapłanami, urzędnikami i nauczycielami w osławionej "Victoria-Schule", a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Upokarzany przez hitlerowców, nękany psychicznie i fizycznie niósł pomoc i wlewał nadzieję w serca współwięźniów.

Na krótko przed swoją śmiercią, podczas wieczornej rozmowy z ks. Alojzym Muzalewskim, ks. Rogaczewski wypowiedział pamiętne słowa: "Wiesz, czuję że zginę. Powiedz moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swe życie Pro Christo et Patria" W dniu 11 I 1940 r. ks. franciszek Rogaczewski został zamordowany w lesie położonym w pobliżu obozu Stutthof. Wraz z nim zamordowano ks. Bernarda Wieckiego z Wocław i ks. Władysława Szymańskiego z Sopotu.

Obecnie ulica przy której znajduje się kościół Chrystusa Króla nosi jego imię, zaś w 1999 roku papież Jan Paweł II wyniósł ks. Franciszka Rogaczewskiego na ołtarze jako błogosławionego wraz ze 108 męczennikami polskimi czasu wojny.Upamiętnieniem męczeńskiej śmierci ks. Franciszka jest epitafium wmurowane we frontową ścianę kościoła pw. Chrystusa Króla.

(Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920 autorstwa ks. Henryka Mrossa; Błogosławieni Kościoła Gdańskiego - praca zbiorowa pod redakcją ks.dr.Ryszarda Kasyny)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
128 0.095512866973877