Dofinansowanie

26 lipca została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020* projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańska, zaś partnerem Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla.        

Celem bezpośrednim niniejszego przedsięwzięcia jest energomodernizacja budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. Cel niniejszego przedsięwzięcia wpisuje się w cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gdańska, jakim jest "wsparcie zrównoważonego rozwoju i integracji Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez transformacje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej środowisku.

Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego Projektu mają za zadanie podnieść efektywność wykorzystania energii na terenie Gdańska. W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac winno ulec obniżeniu jednostkowe zużycie ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu życia i znaczącym obniżeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Częścią składową projektu jest modernizacja energetyczna budynku Kościoła Parafii p.w. Chrystusa Króla przy ul. Rogaczewskiego 55.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 36 506 026,94 zł brutto, z czego 19 160 136,23 zł brutto pochodzić będzie ze środków UE.

Wartość prac wykowywanych w Kościele oszacowano na 590 490,42 zł brutto, z czego 446 738,40 zł brutto pochodzić będzie ze środków UE.

 

 

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.19692802429199